Ostrobramska 91, 04-118 Warszawa

Zasady dotyczące zwrotów

II. UREGULOWANIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW

 


Poniższe zapisy mają zastosowanie przy umowach zawieranych z Kupującymi będącymi konsumentami w rozumieniu art. 221k.c. przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. W zakresie nieuregulowanym odmiennie zastosowanie mają zapisy działu I WARUNKI OGÓLNE.

 


8. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA 


8.1. Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub przez wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (listem poleconym dla celów dowodowych). Można skorzystać z załączonego wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który dostępny jest tutaj (kliknij).

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

8.2. Wydany towar ulega zwrotowi Sprzedawcy w stanie niezmienionym, bez śladów użytkowania. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


8.3. Zwrot powinien nastąpić do punktu sprzedaży Sprzedawcy lub do jego siedziby niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
Odesłanie towaru może nastąpić pocztą lub firmą przewozową wybraną przez Kupującego.


Kupujący ponosi koszty przesyłki zwrotnej według taryfy wybranej przez siebie firmy.


8.4. Uiszczona Sprzedawcy płatność ulega zwrotowi Kupującemu niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia mu rzeczy inny niż zwykły sposób dostarczenia , zwrot płatności obejmuje koszty wysyłki w najtańszy zwykły sposób oferowany przez Kupującego.


8.5. Ustawowe prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadku:

  • zamówienia towaru nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Kupującego,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 
  • zakupu towaru na portalach aukcyjnych.

8.6. Powyższe zapisy dotyczące ustawowego prawa odstąpienia stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

 

9. REKLAMACJE

Odpowiedź na reklamację Sprzedający przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną, jeżeli zgłoszenie wady nastąpiło tą drogą).
Jeżeli przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w pkt 7.7. uważa się, że uznał reklamację.
Konsument zamiast naprawy może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać jego naprawy, chyba ze jest to niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

 

10. POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ


Sprzedający przekazuje Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na odległość.

Potwierdzenie obejmuje:

  1. tekst niniejszych Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży Zawieranej na Odległość z załącznikiem – wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłanych jako załącznik do informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji, oraz
  2. paragon fiskalny wydawany jednocześnie z wydaniem towaru (w opakowaniu przesyłki).


Na życzenie Klienta – konsumenta zgłoszone najpóźniej w chwili złożenia zamówienia Sprzedawca wystawia fakturę VAT, którą dołącza do wydawanego towaru.

 

11. WZÓR OŚWIADCZENIA

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszych ogólnych warunków sprzedaży. Stosowanie tego wzoru nie jest obowiązkowe.

 

Instagram
Odwiedź nasz profil na instagramie kliknij
Zadzwoń
Odpowiemy na pytania i pomożemy dobrać odpowiednie produkty
Telefon: 22 87 98 921
Kup na raty!
Każdy z naszych grzejników możesz kupić korzystając z płatności ratalnych. Decyzja już w 15 minut
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel